AS „Valmieras stikla šķiedra” – vieni no pirmajiem Baltijā, kas ieviesuši kombinētu elektroenerģijas iepirkuma sistēmu »

Jau no 2013.gada marta elektroenerģijas iepirkumā 2014.gadam AS „Valmieras stikla šķiedra”ir ieviesusi jaunu elektroenerģijas iepirkuma metodi, kas ir unikāla Baltijā, bet vienlaicīgi plaši pielietota Skandināvijas valstīs. Tās ietvaros elektroenerģijas piegādi uzņēmumam vienlaicīgi nodrošinās vairāki piegādātāji – AS „Latvenergo”, SIA „Enefit”, SIA „Inter RAO Latvia”, savukārt, balansēšanas pakalpojumus sniegs viens tirgotājs SIA „Enefit”, kas arī nodrošinās mainīgās patēriņa daļas piegādi.

„Līdz šim AS „Valmieras stikla šķiedra” iegādājās elektroenerģiju tirgū visam apjomam par fiksētu cenu, slēdzot gan īstermiņa, gan ilgtermiņa līgumus. Ņemot vērā to, ka maksa par elektroenerģiju ir viena no galvenajām izmaksu pozīcijām uzņēmumā, konsultanti mums ieteica iepirkumos izmantot modernāku un efektīvāku risinājumu,” stāsta AS „Valmieras stikla šķiedra” valdes priekšsēdētājs Andris Oskars Brutāns. Viņš atzīst, ka jaunais elektroenerģijas iepirkšanas veids ir pielāgots AS „Valmieras stikla šķiedra” vajadzībām un ļauj uzņēmumam ne vien minimizēt cenu svārstību risku, bet arī sniegt detalizētu informāciju akcionāriem par principiem, kā tiek veikta elektroenerģijas cenu svārstību risku pārvaldīšana, kas ir īpaši būtiski publiskam uzņēmumam. „Izvēlētajā iepirkuma modelī, balansēšanas pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka, pie elektroenerģijas plānotā bāzes apjoma pārtēriņa, mēs iegādāsimies nepieciešamo elektroenerģiju par attiecīgās stundas cenu biržā, savukārt, patērējot mazāk par plānoto – elektroenerģiju no uzņēmuma atbilstoši atpirks,” uzsver A.O.Brutāns.

Uzņēmuma vajadzības elektroenerģijas iegādei un iepirkuma īstenošanas procesi izstrādāti sadarbībā ar konsultāciju uzņēmumu Prudentia Energy Markets, kas AS „Valmieras stikla šķiedra” pirmo reizi izveidoja elektroenerģijas iepirkuma riska politiku. Cita starpā tā nosaka arī stratēģiju, kā pārvaldīt galveno – cenu svārstību risku.

„Izvēlētā pieeja elektroenerģijas iepirkšanai nodrošinās iespēju pakāpeniski fiksēt cenu vispiemērotākajā brīdī un tādējādi par šo resursu netiek pārmaksāts. Obligātās iepirkuma komponentes pieaugums, sākot ar 2013. gada aprīli, izraisa kopējo AS „Valmieras stikla šķiedra” elektroenerģijas izdevumu kāpumu, tomēr mums ir izdevies samazināt šī kāpuma tempu, samazinot izdevumus par tirgus elektroenerģijas komponenti,” skaidro Prudentia Energy Markets biznesa attīstības vadītāja Anna Ņikuļina.

Avots: https://newsclient.omxgroup.com/cdsPublic/viewDisclosure.action?disclosureId=556343&messageId=686318

  

quote_r
"PEM Consulting"- vadošais neatkarīgais energoresursu pārvaldes uzņēmums Baltijā!
quote_l