Elektroenerģijas iepirkuma pārvalde »

  • Detalizēts klienta elektroenerģijas patēriņa profila izvērtējums
  • Piemērotāko elektroenerģijas cenas fiksēšanas veidu noteikšana
  • Elektroenerģijas iepirkuma Riska politikas/Stratēģijas izstrāde atbilstoši klienta vajadzībām
  • Centralizēta elektroenerģijas iepirkuma iespēju izvērtēšana Latvijas un Baltijas mērogā
  • Elektroenerģijas pārvaldes nodrošināšanai vajadzīgās dokumentācijas izstrādāšana, pārrunu vešana ar elektroenerģijas tirgus dalībniekiem
  • Citu administratīvo darbu veikšana ar mērķi uzsākt iepirkuma pārvaldi atbilstoši izstrādātajai stratēģijai
  • Klienta elektroenerģijas patēriņa analīze
  • Esošā tirdzniecības līguma nosacījumu izvērtēšana attiecībā pret elektroenerģijas tirgus cenas attīstību,  klienta patēriņa un uzņēmējdarbības specifiku
  • Turpmākā rīcības plāna izstrāde (piem., piegādes līguma nosacījumu pārskatīšana ar esošo piegādātāju, līguma laušana)
  • Atbalsts pārrunās ar piegādātāju (-iem) atbilstoši iepriekš izvēlētajai stratēģijai
  • Regulāra elektroenerģijas tirgus uzraudzība un pamatotu cenu prognožu izstrāde īstermiņa un ilgtermiņa periodiem,
  • Saziņa ar elektroenerģijas piegādātājiem, ietverot tirdzniecības piedāvājumu pieprasīšanu, pārrunu vešana par piegādes līguma nosacījumiem un specifisko produktu izstrādi atbilstoši klientu vajadzībām,
  • Elektroenerģijas cenas fiksēšana izstrādātajai stratēģijai atbilstošiem patēriņa apjomiem un laika periodiem,
  • Centralizēta elektroenerģijas iepirkuma īstenošana Latvijas un Baltijas mērogā.
  • Elektroenerģijas rēķinu kontrole (elektroenerģijas cenas un patērētā apjoma datu pārbaude), komunikācija ar piegādātājiem kļūdas konstatēšanas gadījumā
  • Elektroenerģijas maksājumu grafiku saskaņošana ar piegādātājiem, apakšlietotājiem
  • Atskaišu sagatavošana iekļaujot faktisko un prognozēto patēriņa un izmaksu datu apkopojumu, kā arī citi administratīvā rakstura uzdevumi
  • Detalizēta elektroenerģijas patēriņa datu analīze katrā pieslēguma punktā,
  • Izvēlēto sadales sistēmas tarifu izvērtējums un vajadzības gadījumā ieteikumi to maiņai,
  • Atbalsts saziņā ar AS ”Sadales tīkls” sadales sistēmas tarifa maiņas nodrošināšanai.

  Pakalpojuma rezultātā tiek sasniegts finanšu resursu ietaupījums, kas ir proporcionāls elektroenerģijas patēriņa apjomam.

  

quote_r
"PEM Consulting"- vadošais neatkarīgais energoresursu pārvaldes uzņēmums Baltijā!
quote_l