Elektroenerģijas pārdošanas pārvalde »

  • Sistēmas izveide ražošanas plānu sagatavošanai, apstrādei un nosūtīšanai pārvades sistēmas operatoram un/vai citām iesaistītajām pusēm
  • Ražošanas plānošanas pilnveidošana ņemot vērā laika apstākļus (vēju, āra temperatūru u.c.) un elektroenrģijas tirgus cenas
  • Apmācības elektroenerģijas ražošanas plānošanai
  • Analīze par elektroenerģijas tirgū pieejamo risinājumu piemērotību klientam
  • Elektroenerģijas pārdošanas Riska politikas/ Stratēģijas izstrāde atbilstoši klienta vajadzībām
  • Vienotas un centralizētas elektroenerģijas pārdošanas stratēģijas izstrāde trijās Baltijas valstīs
  • Visas nepieciešamās dokumentācijas izstrādāšana, pārrunu vešana ar iesaistītām pusēm un citu administratīvo darbu veikšana ar mērķi uzsākt elektroenerģijas pārdošanas pārvaldi atbilstoši izstrādātajai stratēģijai
  • Padziļināta, sistemātiska elektroenerģijas tirgus analīze, kas ietver elektroenerģijas cenu prognozes veidošanu īstermiņa un ilgtermiņa periodiem
  • Komunikācija ar elektroenerģijas piegādātājiem, ietverot piedāvājuma pieprasīšanu un pārrunas ar piegādātājiem par pārdošanas līguma nosacījumiem,
  • Elektroenerģijas cenas fiksēšana dažādiem ražošanas apjomiem un laika periodiem atbilstoši izstrādātajai stratēģijai

  

quote_r
"PEM Consulting"- vadošais neatkarīgais energoresursu pārvaldes uzņēmums Baltijā!
quote_l