Elektroenerģijas publiskais iepirkums »

  • Detalizēts klienta elektroenerģijas patēriņa profila izvērtējums
  • Piemērotāko elektroenerģijas cenas fiksēšanas veidu noteikšana
  • Elektroenerģijas iepirkuma Riska politikas/Stratēģijas izstrāde atbilstoši klienta vajadzībām
  • Citu administratīvo darbu veikšana ar mērķi uzsākt iepirkuma pārvaldi atbilstoši izstrādātajai stratēģijai
  • Iepirkuma dalībnieku elektroenerģijas patēriņa datu apkopošana
  • Detalizēta elektroenerģijas patēriņa datu analīze
  • Klienta vienota vai dalīta iepirkuma portfeļa izveide
  • Centralizētā iepirkuma informācijas un dokumentu aprites sistēmas izstrāde un ieviešana
  • Tehniskās specifikācijas izstrāde
  • Piedāvājumu vērtēšanas kritēriju izstrāde
  • Iepirkuma dokumentācijas atbilstības nodrošināšana normatīvajiem aktiem
  • Tirdzniecības līguma izstrāde
  • Iepirkuma dokumentācijas atbilstības nodrošināšanai normatīvajiem aktiem, tās sagatavošanas posmā tiek veiktas konsultācijas ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB)
  • Regulāra elektroenerģijas tirgus uzraudzība un pamatotu cenu prognožu izstrāde īstermiņa un ilgtermiņa periodiem,
  • Saziņa ar elektroenerģijas piegādātājiem, ietverot tirdzniecības piedāvājumu pieprasīšanu, pārrunu vešana par piegādes līguma nosacījumiem un specifisko produktu izstrādi atbilstoši klientu vajadzībām,
  • Elektroenerģijas cenas fiksēšana izstrādātajai stratēģijai atbilstošiem patēriņa apjomiem un laika periodiem,
  • Centralizēta elektroenerģijas iepirkuma nodrošināšana.
  • Elektroenerģijas rēķinu kontrole (elektroenerģijas cenas un patērētā apjoma datu pārbaude), komunikācija ar piegādātājiem kļūdas konstatēšanas gadījumā
  • Elektroenerģijas maksājumu grafiku saskaņošana ar piegādātājiem, apakšlietotājiem
  • Atskaišu sagatavošana iekļaujot faktisko un prognozēto patēriņa un izmaksu datu apkopojumu, kā arī citi administratīvā rakstura uzdevumi
  • Detalizēta elektroenerģijas patēriņa datu analīze katrā pieslēguma punktā
  • Izvēlēto sadales sistēmas tarifu izvērtējums un vajadzības gadījumā ieteikumi to maiņai
  • Atbalsts saziņā ar AS ”Sadales tīkls” sadales sistēmas tarifa maiņas nodrošināšanai

  

quote_r
"PEM Consulting"- vadošais neatkarīgais energoresursu pārvaldes uzņēmums Baltijā!
quote_l