Enerģētikas projektu priekšizpēte »

  • Rentabilitātes izvērtējums investīcijām siltumenerģijas un elektroenerģijas ģenerācijā un energoresursu infrastruktūrā (siltumkatli, koģenerācijas stacijas, transformatori, u.t.t.);
  • Projekta izvērtējums no inženiertehniskā un ekonomiskā rakursa (t.sk. nepieciešamo cenu aptauju rīkošana);
  • Visu iespējamo risinājumu apkopojums un turpmākās rīcības plāns;
  • Projekta vadība (pēc pieprasījuma).

  

quote_r
"PEM Consulting"- vadošais neatkarīgais energoresursu pārvaldes uzņēmums Baltijā!
quote_l