Izglītojošie semināri »

 • Formāts: trīs līdz astoņu stundu garš seminārs, tiek rīkots klienta izvēlētā vietā, dalībnieku skaits ir atkarīgs no konkrētiem pasākuma mērķiem, bet nepārsniedz 15 cilvēku.

  Semināra gaitā apskatītas tēmas:

  • Esošā situācija Latvijas un Baltijas elektroenerģijas tirgū (liberalizācija, konkurence, izmaksu struktūra utt.) un attīstība nākotnē
  • Cenu veidošanas mehānisms Baltijas reģionā
  • Nord Pool Spot biržas darbības pamatprincipi
  • Elektroenerģijas finanšu tirgus darbības pamatprincipi (t.sk., Nasdaq OMX Commodities birža). Semināra ietvaros ir iespējams izvērtēt un izrunāt elektroenerģijas iepirkuma iespēju piemērošanu klienta uzņēmumam, kā arī ietvert papildus interesējošas tēmas
 • Formāts: trīs līdz astoņu stundu garš seminārs, tiek rīkots klienta izvēlētā vietā, dalībnieku skaits ir atkarīgs no konkrētiem pasākuma mērķiem, bet nepārsniedz 15 cilvēku.

  Semināra gaitā apskatītas tēmas:

  • Esošā situācija Latvijas un Baltijas elektroenerģijas tirgū (liberalizācija, konkurence, izmaksu struktūra utt.) un attīstība nākotnē
  • Cenu veidošanas mehānisms Baltijas reģionā, elektroenerģijas tirdzniecības normatīvais regulējums (spēkā esošie normatīvie akti, nepieciešamie līgumi un licences, tirdzniecības rutīna utt.)
  • Elektroenerģijas tirdzniecība vairumtirgotājiem
  • Elektroenerģijas tirdzniecība Nord Pool Spot biržā.

  Semināra ietvaros ir iespējams izveidot un pārrunāt elektroenerģijas tirdzniecības metodi, vislabāk piemērotu konkrēta klienta gadījumā, kā arī ietvert papildus interesējošas tēmas.

 • Formāts: semināra garums ir atkarīgs no klientam interesējošā tēmu saraksta, tiek rīkots klienta izvēlētā vietā, dalībnieku skaits ir atkarīgs no konkrētiem pasākuma mērķiem, bet nepārsniedz 15 cilvēku.

  Semināra gaitā apskatītas tēmas:

  • Pašreizēja situācija elektroenerģijas ražošanā no atjaunojamiem energoresursiem (AER) Latvijā un Baltijā
  • Ieskats AER elektroenerģijas ražošanas reglamentējošā LR likumdošanā un gaidāmās izmaiņas nākotnē
  • Atbalsta mehānismi AER elektroenerģijas ražošanai Latvijā, Baltijā un citviet Eiropā
  • Būtiski aspekti, saistīti ar AER elektroenerģijas pārdošanu brīvajā tirgū (ja saražotais no AER elektroenerģijas apjoms pārsniedz klientam izsniegto kvotu), kā arī citas tēmas, kas ir saistītas ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā

  

quote_r
"PEM Consulting"- vadošais neatkarīgais energoresursu pārvaldes uzņēmums Baltijā!
quote_l