Tirgus pētījumi »

  • Jaunu AER izmantojošo elektroenerģijas staciju izveides vai esošu staciju pirkšanas/pārdošanas iespēju izvērtēšana (apskatīts no likumdošanas, finanšu un kopēja elektroenerģijas tirgus viedokļa; vēja, biomasas, biogāzes, mazo HES, saules u.c. AER veidiem)
  • Obligātās un brīvprātīgās atbalsta shēmas elektroenerģijas un siltuma ražošanai no AER Baltijā un citviet Eiropā (apraksts, salīdzinājums, analīze par konkrētas shēmas piemērotību Latvijā/Baltijā u.c. aspekti)
  • Valsts nodokļu sistēmas AER enerģijas ražošanas atbalstam Baltijā un citviet Eiropā (apraksts, salīdzinājums, ierosinājumi Latvijas/Baltijas sistēmas uzlabošanai)
  • 100% atjaunojamo un daļēji atjaunojamo energoresursu izmantošana enerģijas ražošanā Baltijā: ekonomiskā pamatojuma izvērtēšana (likumdošana, finanšu novērtējums), kā arī citas tēmas, saistītas ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu enerģijas ražošanā
  • Esošās dabasgāzes tirgus situācijas apraksts (spēlētāji, vēsturiskais cenu līmenis utt.)
  • Spēkā esošo ES un vietējo reglamentējošo normatīvo aktu apskats, saistīts ar brīvā dabasgāzes tirgus izveidi
  •  ES Trešās Energopaketes ieviešana dabasgāzes jomā Latvijā un Baltijā, salīdzinājums ar citu ES valstu pieredzi brīvā gāzes tirgus izveidē
  • Globālas, Eiropas un Baltijas attīstības tendences gāzes tirgū (infrastruktūras objekti, ieguve, cenas), kā arī citi ar dabasgāzes tirgu saistīti temati

  

quote_r
"PEM Consulting"- vadošais neatkarīgais energoresursu pārvaldes uzņēmums Baltijā!
quote_l